Uputstva za posjetioce

OSUĐENA I PRITVORENA LICA IMAJU PRAVO DA PRIMAJU POSJETE.

LICA U PRITVORU PRIMAJU POSJETE KOJE ODOBRI NADLEŽNI SUSD.

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, organizacione jedinice KPD-om, Zatvor Podgorica i Zatvor za krtke kazne nalaze se na devetom kilometru od centra Podgorice. Ide se starim putem Podgorica-Danilovgrad, autobusima na linijama broj 31 i 32.

Zatvor Bijelo Polje nalazi se u ulici Nedeljka Merdovića bb, naselje Nikoljac i od centra Podgorice  udaljen je 120 km, a od KPD-ma i Zatvora Podgorica 129 km.

                              
POSJETE

KO DOLAZI ?

Osuđena i pritvorena lica mogu posjetiti članovi uže porodice, advokati, diplomatsko - konzularni predstavnici, prijatelji,  sveštenici i drugi.

Članovima uže porodice smatraju se roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre. U posjetu mogu doći dva puta mjesečno, državnim i vjerskim praznicima.

Posjeta se obavlja u za to posebno određenoj prostoriji i uz potreban nadzor pripadnika Sektora obezbjeđenja kada je to neophodno. Pripadnici Sektora obezbjeđenja su na udaljenosti dovoljnoj da ne mogu čuti razgovor.

Posjete osuđenim licima raspoređenim u Poluotvorenom odjeljenju Kazneno- popravnog doma obavljaju se bez nadzora službenih lica.

 Osuđena lica u Kazneno - popravnom domu advokati posjećuju radnim danima u  trajanju do 60 minuta.

Osuđeno lice strani državljanin, lice bez državljanstva ili izbjeglica  ima pravo da ga posjete, po odobrenju,  konzularni predstavnik njegove države ili države koja štiti interese tih državljana kao i predstavnik službene organizacije koja štiti interese izbjeglica.

Osuđeno lice ima pravo na bračnu posjetu jednom mjesečno u trajanju od četiri sata u posebnoj prostoriji.

Načelnik Kazneno- popravnog doma može, ako za to postoje opravdani razlozi, odobriti vanredne posjete. U vanredne posjete mogu doći: članovi šire porodice, prijatelji, vjerenici, kumovi. Posjete se obavljaju jednom mjesečno.

Sveštena lica osuđene na kaznu zatvora i lica u pritvoru posjećuju za vrijeme vjerskih praznika po prethodnom dogovoru sa upravom, kao i na zahtjev osuđenika. Osuđeno lice koje želi da ga posjeti svešteno lice dužno je da to blagovremeno pismeno zatraži od uprave.

Ako se osuđeno lice i njegov posjetilac grubo i nepristojno ponašaju posjeta će biti prekinuta.

KADA DOLAZI ?

SUBOTA I NEDJELJA:
Od osam do 16 časova, u posjetu  osuđenim licima u Kazneno- popravnom domu dolaze članovi porodice. Posjeta traje 60 minuta.

RADNI DANI:
Od 12 do 14 časova osuđena lica posjećuju advokati. Posjete mogu da traju do sat vremena.

BRAČNE POSJETE:
Posjete bračnog druga su radnim danima u vremenu od osam do 16 časova.

VANREDNE POSJETE:
Vanredne posjete za osuđena lica su utorkom, srijedom i četvrtkom, od 12 do 14 časova,  Posjete traju 30 minuta. 

Posjete licima u pritvoru,  osuđenima na kaznu do šest mjeseci  i  prekršajno kažnjenima, koji se nalaze u ZATVORU PODGORICA obavljaju se svakodnevno, sljedećim rasporedom:  

PONEDJELJAK: Posjete advokata, vanredne posjete.
Posjete advokata vremenski nijesu ograničene, a obavljaju se u za to posebno opremljenim prostorijama. 

UTORAK: Posjete sa dozvolom osnovnih sudova u Ulcinju, Baru, Budvi, Tivtu, Kotoru,  Herceg Novom,  Cetinju, Podgorici, Nikšiću, Danilovgrdu i Plužnama.  Po potrebi i drugih osnovnih sudova. Posjete se obavljaju u posebno opremljenoj Sali za posjete. 

SRIJEDA: Posjete advokata, malodobne djece. Za posjete djece predviđene su posebne prostorije.

ČETVRTAK I PETAK: Posjete licima u pritvoru sa dozvolama viših  sudova u Podgorici i Bijelom Polju, posjete advokata.

SUBOTA I NEDJELJA: Posjete osuđenim do šest mjeseci i prekršajno kažnjenim licima smještenim u prostorijama Zatvora Podgorica. Posjete traju 30 minuta   

Načelnik Zatvora može, ako za to postoje opravdani razlozi, odobriti i jednu VANREDNU POSJETU posjetu mjesečno u trajanju od 30 minuta.

Posjete pritvorenim i kažnjenim licima u  ZATVORU BIJELO POLJE:

ČETVRTAK: Od sedam do 15 časova dolaze posjetioci sa dozvolom osnovnih sudova u Plavu, Andrijevici, Rožajama, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Pljevljima, Žabljaku i Šavniku.

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I PETAK: Od osam do 15 časova posjete advokata.

Svakog drugog  petka od sedam do 15 sati posjete primaju prekršajno kažnjena lica.

VANREDNE  POSJETE u Zatvoru Bijelo Polje ostvaruju se po odobrenju načelnika Zatvora. 

ŠTA DONOSI ? 

Osuđenim licima može se donijeti odjeća, obuća i posteljina, hranu, voće... sokove, kafu, cigarete, sredstva za ličnu higijenu, novine i ostalo posjetioci mogu da kupuju u prodavnici koja se nalazi u krugu Zavoda. Posjetioci mogu donijeti i novac koji će biti upisan na depozit lica lišenih slobode. Novac za osuđena lica sa kaznom dužom od šest mjeseci uplaćuje se radnim danima do 14 časova na Prijavnici ZIKS-a, a vikendom u Dežurnoj KPD-a. Novac za lica u pritvoru, osuđenima na kaznu zatvora do šest mjeseci  i prekršajno kažnjene uplaćuje se  u Službi za depozit Zatvora Podgorica.

OBAVEZE

Posjetioci osuđenim licima u Kazneno- popravnom domu dužni su da se jave na prijavnicu ZIKS-a gdje treba da prijave koga žele da posjete. Službenici obezbjeđenja obaviće  identifikaciju posjetioca, pretres posjetioca i stvari koje unosi.

Prijava posjete ponavlja se i u Dežurnoj Kazneno- popravnog doma, gdje se posjeta evidentira i vrši ponovna identifikacija i pretres.

Posjetioci lica u pritvoru i osuđenih kaznom zatvora do šest mjeseci te  prekršajno kažnjenih lica u Zatvoru Podgorica dužni su da se jave na Prijavnicu ZIKS-a gdje treba da pokažu sudsku dozvolu za posjetu. Službenik obezbjeđenja će nakon identifikacije pretresti posjetioca i stvari koje unosi. Potom slijedi prijavljivanje na Prijavnici Zatvora gdje se posjeta evedentira i vrši ponovna identifikacija i pretres.

Sudska dozvola može se predati  u vremenu od  sedam do 15 časova. Posjete traju 30 minuta.