Uprava

ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

DIREKTOR
MILAN TOMIĆ 
 
POMOĆNIK DIREKTORA
KEMAL ZORONJIĆ 
 
POMOĆNIK DIREKTORA
DARKO VUJOVIĆ
 
NAČELNIK KAZNENO-POPRAVNOG DOMA
GORAN MARAŠ
 
NAČELNIK ISTRAŽNOG ZATVORA
DARKO VUKČEVIĆ
 
 NAČELNIK ZATVORA ZA KRATKE KAZNE
SAŠA BULATOVIĆ 
 
NAČELNIK ZATVORA BIJELO POLJE
VESNA PAVIĆEVIĆ