Novosti

29.09.2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 Dana 28. i 29. septembra 2017. godine, prilikom vršenja poslova kontrole lica i stvari na glavnoj prijavnici Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, od strane službenika obezbjeđenja ZIKS-a, pronađeni su i oduzeti nedozvoljeni  predmeti i materije, i to:

-dana 28. septembra 2017. godine pronađena je i oduzeta nepoznata materija biljnog porijekla, zelene boje, kod lica V. V., koje je pokušalo istu da unese u ZIKS-a prilikom dolaska u posjetu pritvorenom licu V. D.. O navedenom događaju obavještena je Uprava Policije-Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad, radi preuzimanja radnji i mjera iz njihove nadležnosti.

-dana 29. septembra 2017. godine prilikom pregleda električnog uređaja-frižidera koji je bio donešen od strane lica A. A. za zatvorenika I. M. pronađeni su i oduzeti nedozvoljeni predmeti-mobilni telefoni (14), punjači (6) i fleška (1).

Nadležne službe ZIKS-a će i u naredom period nastaviti sa preduzimanjem svih bezbjednosnih radnji i mjera iz svoje nadležnosti, kako bi suzbili i presjekli unošenja nedozvoljenih stvari, predmeta i materija  u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.

 

 

 

              SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU